Werkwijze mediations

Expertises

Werkwijze

Kosten

We starten met een afzonderlijk intakegesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk en ter kennismaking. Er worden praktische afspraken gemaakt over onder anderen wie aan tafel moet zitten, het aantal bijeenkomsten en de verdeling van de kosten. Ook wordt er een mediationovereenkomst ondertekend.
Als beide partijen een intake gesprek hebben gehad en het committent hebben gegeven om met mediation verder te gaan, wordt een gezamenlijke afspraak gemaakt. De locatie bij het gezamenlijke gesprek is altijd op een neutrale plek. Uw gegevens worden conform de AVG wet beschermd.
Meestal duurt een mediation traject 3 tot 6 sessies van maximaal 2 uur.
De gesprekken zullen op de Oude Delft 175 te Delft plaatsvinden.

Het is gebruikelijk dat partijen de kosten van de mediation delen. Bij arbeidsgerelateerde mediation neemt de werkgever meestal de kosten voor zijn rekening. Eventuele kosten gemaakt voor het inschakelen van deskundigen of voor het huren van een gespreksruimte worden doorberekend. Als de bijeenkomsten niet plaatsvinden in het kantoor van de mediator wordt 50% van de reistijd in rekening gebracht en wordt voor reiskosten € 0,26 per kilometer (excl. BTW) gerekend (op basis van route.anwb.nl).

Het honorarium wordt in overleg bepaald.

Elena is lid van VMG, NMv en RMA

Werkwijze coachingsgesprekken

We starten met een afzonderlijk intakegesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk en ter kennismaking.
Bij groepscoaching bestaat de mogelijkheid met enkele medewerkers apart een intake te hebben en met de leidinggevende een apart traject parallel aan de groep uit te voeren. Indiend de groepsgrootte het vraagt, kan met twee coaches gewerkt worden. Alle samenwerkende coaches hebben een behoorlijke ervaring in het begeleiden van groepsprocessen en trainingen.

Mijn ideaal is om de ander zelf te empoweren zodat hij/zij bewust eigen keuzes kan maken en eigen doelen kan realiseren. Het gaat vooral om jouw vraag en eigen antwoord helder te krijgen.

Een coachingstraject kan 6 tot 9 sessies duren van 90 minuten. De locatie is op mijn kantoor in Delft, tenzij anders overeengekomen. Het adres van mijn kantoor is Oude Delft 175. Ik ben CRKBO geregistreerd.

Het honorarium voor een individueel coachingstraject wordt afgestemd op de situatie.

Bel of mail mij voor het plannen van een afspraak.

Dr. Elena Martini

elena@martinimediation.nl
+31 6 21284796
Annastraat 4, 2611 VX, Delft
NL03 INGB 0007 8129 28
BTW-ID: NL002326123B88
KvK: 68452403