Praktisch

Praktisch 2020-01-14T08:03:28+00:00

Werkwijze mediations

Expertises

Werkwijze

Kosten

  • MfN Registermediator.
  • Aantekening arbeidsmediation.
  • Aantekening familiemediator.
  • Trainer mediation in de gezondheidszorg bij Merlijn.
  • Gecertificeerde coach.
  • Waardenmanagement Expert.
  • Buurtbemiddelaar.
  • Ik heb bij het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychology (ITIP) de tweejarige coachopleiding “Instrument Voor Hulp” gevolgd en ik ben lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.
  • Voice dialogue en dramatechnieken.

We starten met een afzonderlijk intakegesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk en ter kennismaking. Er worden praktische afspraken gemaakt over onder anderen wie aan tafel moet zitten, het aantal bijeenkomsten en de verdeling van de kosten. Ook wordt er een mediationovereenkomst ondertekend.
Als beide partijen een intake gesprek hebben gehad en het committent hebben gegeven om met mediation verder te gaan, wordt een gezamenlijke afspraak gemaakt. De locatie bij het gezamenlijke gesprek is altijd op een neutrale plek. Uw gegevens worden conform de AVG wet beschermd.
Meestal duurt een mediation traject 3 tot 6 sessies van maximaal 2 uur.
De gesprekken zullen op het Prinsenhof 175 te Delft plaatsvinden.

Het is gebruikelijk dat partijen de kosten van de mediation delen. Bij arbeidsgerelateerde mediation neemt de werkgever meestal de kosten voor zijn rekening. Eventuele kosten gemaakt voor het inschakelen van deskundigen of voor het huren van een gespreksruimte worden doorberekend. Als de bijeenkomsten niet plaatsvinden in het kantoor van de mediator wordt 50% van de reistijd in rekening gebracht en wordt voor reiskosten € 0,26 per kilometer (excl. BTW) gerekend (op basis van route.anwb.nl). Ik ben CRKBO geregistreerd.

Het honorarium wordt in overleg bepaald.


Elena is lid van VMG, NMv en RMA

Werkwijze coachingsgesprekken

We starten met een afzonderlijk intakegesprek. Dit gesprek is vertrouwelijk en ter kennismaking.
Bij groepscoaching bestaat de mogelijkheid met enkele medewerkers apart een intake te hebben en met de leidinggevende een apart traject parallel aan de groep uit te voeren. Hierbij wordt vaak met twee coaches gewerkt. Alle samenwerkende coaches hebben een behoorlijke ervaring in het begeleiden van groepsprocessen en trainingen.

Mijn ideaal is om de ander zelf te empoweren zodat hij/zij bewust eigen keuzes kan maken en eigen doelen kan realiseren. Ik streef naar een dynamisch evenwicht in het voelen, denken en doen. Hiervoor gebruik ik o.a. EFT (Emotional Freedom Techniques), mindfulness, energetisch werken, systemisch coachen, voice dialogue en dramatechnieken, karakterstructuren en het toepassen van een assessment over jouw drijfveren DNA. Het gaat vooral om jouw vraag en eigen antwoord helder te krijgen.

Een coachingstraject kan 3 tot 6 sessies van maximaal 2 uur duren.
De reiskosten bedragen € 0,26 per kilometer (excl. BTW) gerekend op basis van route.anwb.nl. Ik ben CRKBO geregistreerd.

Het honorarium voor een individueel coachingstraject wordt afgestemd op de situatie.

Bel of mail mij voor het plannen van een afspraak.

Dr. Elena Martini

elena@martinimediation.nl
+31 6 21284796
NL03 INGB 0007 8129 28
BTW-ID: NL002326123B88
KvK: 68452403