Over Elena Martini

Over Elena Martini 2020-01-14T07:59:01+00:00
dr. Elena Martini
dr. Elena MartiniMfN-registermediator
CPION erkende coach
Waardenmanagement Expert
elena@martinimediation.nl
+31 6 21284796
NL03 INGB 0007 8129 28
BTW-ID: NL002326123B88
KvK: 68452403

Over Elena Martini

Ik ben Elena, Italiaanse, uit 1968, 3 kinderen, 1 labradoodle en woonachtig in Delft. Ik ben een “verdwaalde” bioloog met een PhD in de klinische genetica en 25 jaar ervaring binnen de zorg als medebehandelaar, onderzoeker en leidinggevende. Sinds mijn 20ste word ik betrokken bij bemiddelingen en coaching van bijvoorbeeld ruziënde studentengroepen, overspannen leidinggevenden, patiënten met klachten, begeleiding van collega’s en recent ook bij groepen.

Mijn stijl wordt vaak omschreven als duidelijk, to the point, invoelend en respectvol. Mensen vertrouwen mij en vertellen mij snel persoonlijke zaken en openen zich. Niets raars is mij vreemd en ik kan putten uit veel levenservaring met complexe situaties, zowel in de privé als in de werksfeer.

Sinds een aantal jaren werk ik als MfN-registermediator met als specialisatie arbeidszaken en als geregistreerd coach. Ik heb bij het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychology (ITIP) de tweejarige coachopleiding “Instrument Voor Hulp” gevolgd en ik ben lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

Ervaring binnen de zorg

Persoonlijke ontwikkeling en begeleiding bij heftige gebeurtenissen

Doelen

Als voormalig klinisch medebehandelaar en onderzoeker ben ik goed thuis in de gezondheidszorg. Door mijn verschillende functies als manager binnen de gezondheidszorg ben ik bekend met zorgspecifieke problematieken en de ontwikkelingen in deze branche. Deze veelzijdige ervaring maakt dat ik mij als mediator goed bewust ben van de context waarbinnen zorg wordt verleend. Ik ken de taal van de zorgverlener en ook van de patiënt en beide belangen.

Verzand je op het werk regelmatig in dezelfde discussies of speelt er iets problematisch in de samenwerking waar niet goed over wordt gepraat? Wordt er meer over elkaar dan met elkaar gesproken? Heb je het gevoel energie te verspillen aan terugkerende conflicten of moeizaam contact zonder hier samen sterker uit te komen? Heb je de wens om dit te doorbreken?

Of is een (extern) conflict en zoek je naar een andere oplossing dan het volgen van de juridische weg? Hecht je waarde aan de relatie waarbinnen het conflict speelt? Zoek je naar een duurzame oplossing?

Ik heb veel ervaring in het behandelen van klachten en met bemiddelingen/mediation bij arbeidsconflicten en het coachen van groepen of individuen, met name – maar niet exclusief gericht op de zorg.

Persoonlijke ontwikkeling begint bij zelfkennis en inzicht in terugkerende patronen. Soms loop je tegen situaties of problemen aan die je in je eentje niet goed kunt ontcijferen en oplossen. Door dit met een onafhankelijk iemand te bespreken, die je een spiegel voorhoudt, doorvraagt, confronteert of andere mogelijkheden laat zien, kom je tot inzicht en kun je veranderen.

– Met meer dan 20 jaar als leidinggevende en medebehandelaar in diverse zorginstellingen, heb ik veel ervaring met klachtenbehandeling en contacten met officiële instanties (oa IGZ). Ik ken zowel de taal en belangen van de patiënt als de taal en de belangen van de zorgverlener.
– Ervaring met geschillenbeslechting tussen zorgverleners en binnen zorginstellingen.
– Als ervaringsdeskundige ben ik in staat om slachtoffer en familie met emotionele vraagstukken te ondersteunen vanuit een ervaringsdeskundige en zorginhoudelijke kant, zowel in de acute fase als ook verder in het traject.
– Ik heb ervaring in het begeleiden bij de impact van de gebeurtenis en de consequenties ook in de omgang met partners, familie, vrienden, werk
– Ik kan hulp aanbieden bij het maken van gerichte keuzes ihk van revalidatie die op langere termijn (zeker maatschappelijk) veel schade kunnen beperken
– Meedenken en adviseren bij praktische zaken, van advisering voor verschillende therapieën, maar ook voedingsadvies, cognitieve ontwikkelingsoefeningen, sensomotorische integratie, etc.
– Bemiddeling tussen het slachtoffer en de veroorzaker/ dader met het doel de emoties ruimte te geven, meer begrip voor de gebeurtenis, meer ruimte voor het kunnen focussen op het herstel, vragen kunnen stellen, schuldgevoelens en boosheid kunnen uiten.

Ik streef ernaar om mensen in hun eigen kracht te zetten. Mijn stijl hierbij is niet altijd zacht en afwachtend, wel altijd respectvol en empathisch maar doelgericht. Ik kom graag snel tot de kern en word als helpend en prettig ervaren.
Mijn ideaal is om de ander zelf te empoweren zodat hij/zij bewust eigen keuzes kan maken en de eigen doelen kan realiseren. Ik streef naar een dynamisch evenwicht in het voelen, denken en doen. Hiervoor gebruik ik o.a. EFT (Emotional Freedom Techniques), mindfulness, energetisch werken, systemisch coachen, karakterstructuren, vrije expressie vormen, waardenmanagement. Het gaat vooral om jou en wat jij wilt bereiken. Soms kan ook niet alles tegelijk maar is meer tijd nodig.

Dit gedicht van Rilke is een bron van inspiratie.

Ongestoorde ontwikkeling

Men moet de dingen
de eigen stille
ongestoorde ontwikkeling laten
die diep van binnen komt.
Die door niets gedwongen of versneld
kan worden.

Alles in het leven is groeien
en vormt zich,
rijpt zoals de boom,
die zijn sapstroom niet stuwt
en rustig in de lentestormen staat,
zonder de angst
dat er straks geen zomer zal komen.

Die zomer komt toch!
Maar slechts voor de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,
zorgeloos,
stil en weids.

Men moet geduld hebben
met onopgeloste zaken in het hart
en proberen de vragen zelf te koesteren
als gesloten kamers
en als boeken
die in een zeer vreemde taal geschreven zijn.

Het komt erop aan alles te leven.
Als je de vragen leeft,
leef je misschien langzaam maar zeker,
zonder het te merken,
op een goede dag
het antwoord in.

Naar Rainer Maria Rilke

Anthem van Leonard Cohen vind ik erg mooi en inspirerend.

Anthem – Leonard Cohen

The birds they sang
At the break of day
Start again
I heard them say
Don’t dwell on what
Has passed away
Or what is yet to be
Yeah the wars they will
Be fought again
The holy dove
She will be caught again
Bought and sold
And bought again
The dove is never free

Ring the bells (ring the bells) that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything (there is a crack in everything)
That’s how the light gets in

We asked for signs
The signs were sent
The birth betrayed
The marriage spent
Yeah the widowhood
Of every government
Signs for all to see

I can’t run no more
With that lawless crowd
While the killers in high places
Say their prayers out loud
But they’ve summoned, they’ve summoned up
A thundercloud
And they’re going to hear from me

Ring the bells that still can ring

Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That’s how the light gets in

You can add up the parts
You won’t have the sum
You can strike up the march
There is no drum
Every heart, every heart to love will come
But like a refugee

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That’s how the light gets in
Ring the bells that still can ring (ring the bells that still can ring)
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything (there is a crack in everything)
That’s how the light gets in
That’s how the light gets in
That’s how the light gets in