Elena is lid van VMG, NMv en RMA

Meer informatie over wat een MfN-registermediator inhoudt kun je hier vinden. Zoals de wijzigingen in de regelgeving van MfN-registermediators.

Mediation

Mediation is een vorm van begeleid onderhandelen onder leiding van een professionele, neutrale tussenpersoon die partijen helpt om zèlf het conflict op te lossen. Bij de meeste geschillen is er uiteindelijk wel een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Als men nog te veel emotioneel bij het conflict betrokken is, is het vaak moeilijk om deze gemeenschappelijke oplossing te zien. De mediator helpt hierbij in zijn rol van onafhankelijke, onpartijdige derde. Mediation wordt steeds vaker ingezet als succesvolle methode voor conflictoplossing en er wordt frequent gebruik gemaakt in zowel arbeids- als familiezaken. De relatie wordt niet nog meer beschadigd en het is goedkoper dan een lange slopende strijd met advocaten of bij de rechtbank.

Soms kan een arbeidsrelatie gespannen zijn en de samenwerking stroef zijn en/of dreigt er een conflict te ontstaan. Mediation is dan een (nog) te zwaar instrument, en toch zijn partijen gebaat bij advies en hulp voor het vinden van een gezamenlijke oplossing. Het zogenaamde ‘conflictpreventiegesprek’ of gespreksbegeleiding is geschikt om de communicatie en samenwerking te verbeteren of te herstellen. Bij deze gesprekken maak ik gebruik van een combinatie van coachings- en mediationtechnieken.

Als mediator behandel ik met name zakelijke, werkgerichte vragen, maar begeleid ook regelmatig familie issues en echtscheidingen. Voor echtscheidingen werk ik samen met www.scheidendoejesamen.com van Bosveld.

De rol van de mediator

 • De mediator is onpartijdig en helpt betrokkenen beter naar elkaar te luisteren en effectiever met elkaar te communiceren, zodat er op zijn minst meer wederzijds begrip ontstaat voor elkaars standpunten en elkaars beleving. Alle emoties mogen op tafel, zowel zakelijk als privé.
 • De mediator helpt op basis van het toegenomen begrip met elkaar in gesprek te gaan om naar gemeenschappelijke belangen te kijken en mogelijke oplossingen met een win/win situatie af te sluiten.
 • Er wordt steeds minder naar ingenomen standpunten (het verleden) gekeken, maar meer naar belangen, wensen of behoeften (de toekomst).
 • Bij arbeidszaken is het belangrijk dat partijen juridisch geadviseerd worden over de consequenties.
 • Juristen, advocaten, adviseurs zijn van harte welkom aan de mediationtafel. Zij kunnen door hun aanwezigheid bijdragen aan een efficiënt proces. Dit kan vanaf het begin of ook bij het laatste gesprek. Het is aan partijen om dit samen af te spreken.
 • Soms is groepsmediation nodig, dan wordt (vaak) samen met een co-mediator gewerkt en komt een vertegenwoordiging aan tafel. Hierbij is het van belang dat betrokkenen zich gehoord voelen en vertrouwen in de vertegenwoordigers hebben.

Belangrijke kenmerken van mediation

 • Partijen houden zelf zeggenschap over de kwestie, er wordt niet voor hen of over hen beslist.
 • Mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend.
 • Mediation is vertrouwelijk. Dit wordt gewaarborgd door het mediationcontract en het MfN-mediationreglement.

Stappenplan mediation/bemiddeling

Als mediator wordt ik vaak geconfronteerd met een groep mensen die op verschillende manieren met elkaar niet of moeilijk met elkaar door een deur kunnen. Dit is vaak al geëscaleerd in conflicten en opzeggingen van vertrouwen waardoor collega’s/leidinggevenden buiten spel gezet worden of de organisatie (beschadigd) moeten verlaten.

Dit is niet een uniek probleem. Dit komt (niet alleen in de zorg) veel vaker voor.
Hoe kan dit probleem gestructureerd (gefaseerd, belangengericht, planmatig) opgepakt worden zodat de kans van slagen het grootst is?

Belangrijke stappen in mijn aanpak zijn:

 1. Definitie van de opdracht en van het einddoel (herstel samenwerking, uit elkaar gaan, andere afdeling, …)
 2. Gebruik van verschillende instrumenten:
  1. Individuele gesprekken (inventarisatie)
  2. Bemiddelingsgesprekken (bij grotere groepen en als het geen echte conflicten zijn, maar slechte sfeer, over elkaar praten i.p.v. met elkaar, roddelcultuur
  3. Mediations (voor duidelijke conflicten met een kleiner aantal mensen en partijen)
 3. Fasen:
  1. Inventarisatie
   1. Gesprekken/Intakes
   2. Formele organisatie (hoe zit het met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.o.v. elkaar)
  2. Analyse en plan van aanpak
  3. Bespreken, akkoord en commitment van partijen
  4. Uitvoering mediation
 4. Start mediation/bemiddeling gesprekken
 5. Afsluiting bij mediation met vaststellingovereenkomst
 6. Afsluiting bij bemiddeling met plenaire bijeenkomst
 7. Nazorg: n.t.b.

Gespreksbegeleiding

Soms kan een arbeidsrelatie gespannen zijn en de samenwerking stroef zijn en/of dreigt er een conflict te ontstaan. Mediation is dan een (nog) te zwaar instrument, en toch zijn partijen gebaat bij advies en hulp voor het vinden van een gezamenlijke oplossing. Het zogenaamde ‘conflictpreventiegesprek’ of gespreksbegeleiding is geschikt om de communicatie en samenwerking te verbeteren of te herstellen. Bij deze gesprekken maak ik gebruik van een combinatie van coachings- en mediationtechnieken. De interventie kan zowel op het werk maar zeker ook binnen relaties of families toegepast worden.

Dit gedicht van Rumi vind ik mooi.

Voorbij alle ideeën over goed en kwaad
is een open veld,
ik ontmoet je daar

Naar Rumi